Fortrydelsesretten på varer, som du køber online på hartmanns.com, er på 14 dage. De 14 dage starter, fra du modtager varen. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele os utvetydigt og skriftligt pr. mail eller brev inden for de 14 dage efter modtagelsen, at du ønsker at fortryde dit køb.

Hvis du ønsker at ombytte en vare købt på www.hartmanns.com til en anden vare, kan du medbringe varen samt den faktura, du har modtaget pr. e-mail og ombytte til en anden vare i vores butik.

Du kan også udfylde den medsendte returseddel og sende varen, samt kopi af faktura, retur til webshoppen på nedenstående adresse. Når vi har modtaget varen i ubrugt stand, vil vi refundere dig beløbet. Der refunderes udelukkende til det kreditkort, der er benyttet til købet, og du kan herefter købe en ny vare på webshoppen.

Hvis du ønsker at returnere en vare, skal du ligeledes meddele os utvetydigt og skriftligt pr. mail eller brev inden for 14 dage af modtagelsen af din vare, at du ønsker at returnere dit køb.

Du skal herefter udfylde den vedlagte returseddel og medsende denne samt kopi af faktura sammen med varen til webshoppen på nedenstående adresse.
Ved ombytning eller returnering skal varen returneres i samme stand, mængde og emballage, som den er modtaget. Alle varer købt på hartmanns.com vil være plomberet og ved ombytning samt returnering skal plomberingen være ubrudt. Vær opmærksom på, at smykket vil kunne prøves på med plomberingen, men ikke bruges.

Hvis varen viser tegn på skade eller brug, hæfter du som køber for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varen art, egenskab og den måde, den fungerer på. Da varens emballage, (æsker til smykker, ure og andet) har betydning ved gensalg af varen, vil det udgøre en værdiforringelse, såfremt emballagen er beskadiget eller ikke sendes med retur. Du bærer risikoen for, at varen er forsvarligt emballeret samt, at plomberingen er intakt under returforsendelsen.
Du skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil fortryde dit køb. Når vi har modtaget varen i ubrugt stand samt med intakt plombering, vil vi refundere dig beløbet. Refusion sker udelukkende til det betalingskort, ordren er gennemført med. Ved forudbetaling via bankoverførsel sker refusion til den bankkonto, der er oplyst på retursedlen.

Dit krav om tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Vær opmærksom på, at du selv skal afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere samt evt. ombytte varen. Varen skal returneres til denne adresse:

Hartmann’s
Bredgade 4
1260 København K
Telefon: 33 33 09 63
E-mail: shop@hartmanns.com